Dofinansowania na start

Często trudna sytuacja materialna rodziców komplikuje nam start w życiu dorosłym. Możemy wspomagać się wtedy świadczeniami, które oferuje nam Państwo tak, aby wyrównywać szansę pomiędzy ludźmi bogatymi a biednymi. Dzieje się to między innymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to instytucja istniejąca już od wielu lat i ciesząca się nadal dużą popularnością. Każdy wniosek rozpatrywany jest przez wielu urzędników tam pracujących i każdy może zwrócić się do tej instytucji o pomoc. Świadczenia tam wypłacane są gwarantowane przez Państwo Polskie.
Najczęściej wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczą dodatków do firm, które dopiero wkraczają na rynek i potrzebują „zastrzyku” pieniężnego na start tak aby stać się konkurencyjnymi względem przedsiębiorstw będących w branży od dłuższego czasu. Pozwoli to zachować im konkurencyjność, a także będą miały więcej czasu na „oswojenie się” się z prawami rynku oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia do dalszego funkcjonowania. ZUS dofinansowanie rozpatruje na podstawie złożonego wniosku. Mogą to być na przykład projekty inwestycyjne np. dotyczące bezpieczeństwa technicznego (zakup nowych urządzeń, usprawnienie działania obecnych systemów w firmie). Kolejnym ważnym elementem, którego może dotyczyć dofinansowanie są te, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników oraz działania prewencyjne mające na celu zapobieganie wypadkom w miejscach pracy. Są to tak zwane projekty doradcze. Ostatnim typem mogą być inwestycyjno – doradcze. Łączą one elementy projektów poprzednich. Szczególnie dotyczą sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Podsumowując, warto starać się o takie dofinansowania. Mogą one okazać się niezbędne na samym początku funkcjonowania firmy. Pomogą zachować nam konkurencyjność względem większych przedsiębiorstw i umożliwią zdobycie niezbędnego doświadczenia. Trzeba zainteresować się dofinansowaniami, które nam mogą przysługiwać. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Artykuł na podstawie: http://ebiker.pl/dofinansowanie-z-zus-na-poprawe-bezpieczenstwa-pracy/